2008 m. KLAIPĖDOS REGIONO ATVIRO STENDINIŲ MODELIŲ KONKURSO, SKIRTO GARGŽDŲ MIESTO 755 METINĖMS, NUOSTATAI

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Konkurso tikslas – populiarinti visas stendinio modeliavimo šakas Respublikos gyventojų tarpe, išsiaiškinti geriausius modeliuotojus suaugusių modeliuotojų ir jaunimo tarpe.

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Konkursas vyks 2008 metų rugpjūčio 22 - 24 dienomis Gargždų Šachmatų klubo patalpose (data gali nežymiai keistis). Tiksli data bus paskelbta vėliau. (DATA PAKEISTA: KONKURSAS VYKS RUGPJŪČIO 15 - 17 DIENOMIS)

VADOVAVIMAS
Konkursui vadovauja Klaipėdos regiono modeliuotojų klubas „Mikropasaulis“. Vyriausias teisėjas – Pranas Sungaila. Darbus vertins www.modelizmas.com „Forumo“ išrinkta vertinimo kolegija. Vertinimas bus vykdomas pagal lenkų modeliuotojų naudojamas „Stendinių modelių skirstymo ir vertinimo taisykles“.

DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti visi norintys Lietuvos Respublikos ir užsienio stendiniai modeliuotojai.

MODELIŲ KLASIFIKACIJA
Modeliai bus skirstomi į šias kategorijas:
AK - 1 – kartoniniai automobiliai, jaunimas iki 16 m.
AK - 2 – kartoniniai automobiliai, dalyviai virš 16 m.
AA – 1 – kartoniniai lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, jaunimas iki 16 m.
AA – 2 – kartoniniai lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, dalyviai virš 16 m.
AT – 1 – kartoniniai karinės technikos modeliai, jaunimas iki 16 m.
AT – 2 – kartoniniai karinės technikos modeliai, dalyviai virš 16 m.
AL – 1 – kartoniniai laivų modeliai, jaunimas iki 16 m.
AL – 2 – kartoniniai laivų modeliai, dalyviai virš 16 m.
AB – 1 – kartoniniai burlaivių modeliai, jaunimas iki 16 m.
AB – 2 – kartoniniai burlaivių modeliai, dalyviai virš 16 m.
AP – 1 – kartoniniai pastatų modeliai, jaunimas iki 16 m.
AP – 2 – kartoniniai pastatų modeliai, dalyviai virš 16 m.
AX – 1 –kiti kartoniniai modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, jaunimas iki 16 m.
AX – 2 – kiti kartoniniai modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, dalyviai virš 16 m.
BK - 1 – plastmasiniai automobiliai, jaunimas iki 16 m.
BK - 2 – plastmasiniai automobiliai, dalyviai virš 16 m.
BA – 1 – plastmasiniai lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, jaunimas iki 16 m.
BA – 2 – plastmasiniai lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, dalyviai virš 16 m.
BT – 1 – plastmasiniai karinės technikos modeliai, jaunimas iki 16 m.
BT – 2 – plastmasiniai karinės technikos modeliai, dalyviai virš 16 m.
BL – 1 – plastmasiniai laivų modeliai, jaunimas iki 16 m.
BL – 2 – plastmasiniai laivų modeliai, dalyviai virš 16 m.
BX – 1 –kiti plastmasiniai modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, jaunimas iki 16 m.
BX – 2 – kiti plastmasiniai modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, dalyviai virš 16 m.
CA – 1 – „nuliniai“ lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, jaunimas iki 16 m.
CA – 2 – „nuliniai“ lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, dalyviai virš 16 m.
CT – 1 – „nuliniai“ automobilių ir karinės technikos modeliai, jaunimas iki 16 m.
CT – 2 – „nuliniai“ automobilių ir karinės technikos modeliai, dalyviai virš 16 m.
CL – 1 – „nuliniai“ laivų modeliai, jaunimas iki 16 m.
CL – 2 – „nuliniai“ laivų modeliai, dalyviai virš 16 m.
CB - 1 - Burlaivių modeliai, neskirstant į amžiaus grupes.
CX – 1 –kiti „nuliniai“ modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, jaunimas iki 16 m.
CX – 2 – kiti „nuliniai“ modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, dalyviai virš 16 m.
DS – savi projektai.
DD – dioramos.

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Kiekvienoje kategorijoje ir amžiaus grupėje nugalės daugiausiai taškų surinkęs dalyvis. Mažiau taškų surinkę dalyviai pasidalins žemesnes vietas. Nesant vienoje amžiaus grupėje ir vienoje kategorijoje 5 dalyvių, ji bus jungiama su artima pagal tematiką modelių grupe. Jungimas tarp amžiaus grupių negalimas.

APDOVANOJIMAS
1 – 3 vietas užėmę dalyviai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais bei atminimo prizais. Taip pat specialiu prizu bus apdovanotas ir „žiūrovų simpatijų“ prizą laimėjęs dalyvis.


Klaipėdos regiono modeliuotojų klubas „Mikropasaulis“

 

 

Vertinimas

 

Preliminariai modeliai šiemet bus vertinami pagal šią sistemą:

MODELIŲ VERTINIMAS

Stendinių modelių vertinimą atlieka 5 teisėjai. Jie gauna specialius blankus, kuriuose yra užrašoma modelių klasė. Lentelėje paeiliui surašyti dalyvių vardai ir pavardės, mūsų atveju – dar ir nikai, modelio pavadinimas, leidinys (firma), mastelis, vertinimo kategorijos ir joms vertinti skirta maksimali balų suma, modelio surinkti balai. Visi 5 teisėjai vertina modelius kiekvienoje klasėje atskirai ir savarankiškai. Savo vertinimus pagal kategorijas jie surašo į lapus ir atiduoda teisėjui – sekretoriui, kuris susumuoja rezultatus ir surašo juos į galutinį protokolą. Jame didžiausias ir mažiausias vertinimas išbraukiami, iš likusių 3 išvedamas aritmetinis vidurkis.
Bendro įspūdžio vertinimas. Vienos klasės modeliai sustatomi (dažniausiai tai daroma pradiniame konkurso etape) ant vieno stalo arba viename plote. Vertinama per atstumą (1 – 1,5 m ). Šiuo atveju vertinamas pirmasis įspūdis, kurį sudaro modelio vaizdas, lyginant su kitais. Pageidautina, kad nė vieno modelio balų skaičius nesikartotų (nebent jų vienoje klasėje bus daugiau, negu balų). Ši taisyklė galioja ir kitoms vertinimo kategorijoms.
Modelio sudėtingumas. Šis vertinimo kriterijus apima modelio detaliruotės (kuo daugiau detalių – didesnis vertinimas), dažymo, gamybos sudėtingumą, nesigilinant į atlikimo kokybę. Tačiau turi būti atkreipiamas dėmesys į detaliruotės pilnumą (ar visos detalės yra).
Atlikimo kokybė. Vertinant šią kategoriją, jau kreipiamas dėmesys į detalių pagaminimo kokybę, mazgų detalizavimą, ar visos detalės savo vietose, modelio geometrijos išlaikymą, judamus mazgus, interjerą, trosinius pravedimus, detalių masteliškumą. Taip pat turi būti įvertinta dažymo kokybė, bet ne atitikimas dažymo schemai.
Dažymas. Šioje vertinimo kategorijoje vertinama dažymo atitikimas pateiktai dokumentacijoje schemai . Dėmesys kreipiamas į kamufliažo linijų lygumą (ar nelygumą išplaukusio kamufliažo atveju), naudotas spalvas. Taip pat vertinamas modelio ženklinimo tikslumas, eksploataciniai ženklai, sendinimas. Tačiau visa tai turi būti patvirtinta dokumentaliai nuotraukomis, aprašais iš oficialių leidinių, kitais dokumentais. Trumpai tariant, čia dėmesys kreipiamas į viską, kas susiję su dažais, dažymu, siuvinėjimu, audeklu (vėliavos, burių dažymas), heraldika.
Dokumentacija. Visas vertinimas šioje kategorijoje susijęs su brėžiniais, nuotraukomis, dažymo schemomis, formuliarais, žinynais, kurie pateikiami teisėjų kolegijai kartu su modeliu. Nesant dokumentacijos, už ją dalyvis gauna 0 balų. Jei pateiktuose dokumentuose nėra dažymo schemos, atimama iš vertinimo 3 balai ir puse balų už vertinimą Dažymas. Tokiu atveju visas dažymas vertinamas remiantis bendrais dažymo dėsniais ir teisėjų žiniomis. Jei modelis sendintas, turi eksploatacijos žymes, bet nėra tai patvirtinančių nuotraukų, schemų, sendinimas taip pat nevertinamas ir nuo dažymo vertinimo taip pat nuimama puse balų. Kartoniniams modeliams, padarytiems tik iš leidinio, visą dokumentaciją sudaro išlikusi leidinio instrukcija. Tačiau jei modelis papildytas arba perdažytas, tai prie instrukcijos turi būti pridedami dažymo schemą ir papildymus patvirtinantys dokumentai (nuotraukos, brėžiniai, schemos ir kt.). Kito modelio nuotraukos, išskyrus esančias ant firminės plastikinio modelio dėžutės arba kartoninio modelio leidinyje pateiktas, negali būti laikomos dokumentu. Dažymo schema gali būti ir tekstinė (laivams), išskyrus tuos atvejus, kai laivas dažytas kelių spalvų kamufliažu.

ŠIŲ METŲ KONKURSE DAR NEBUS ATIMINĖJAMI BALAI UŽ DAŽYMO SCHEMOS IR SENDINIMĄ PATVIRTINANČIŲ NUOTRAUKŲ NEBUVIMĄ.

 

 

Kadangi kai kam nuostatai atrodo per daug oficialus dokumentas, paaiškinu svarbiausius momentus paprastai.
Konkursas atviras. Kaip ir rašoma nuostatuose, gali dalyvauti visi norintys Lietuvos ir užsienio modeliuotojai. Konkurse bus vertinami tik baigti modeliai. Taip pat nuostatuose yra išdėstyti visi reikalavimai ir suskirstymai. Prašau tik aktyviau siūlyti vertinimo kolegijos penketuką. Beje, nuostatus esame priversti papildyti vienu kai kuriems modeliuotojams nemaloniu punktu:
Kartoniniai modeliai iš skanų nepriimami ir nebus vertinami.
tai padaryta dėl Autorinių teisių apsaugos tarnybos reikalavimų. Renginys, nors ir ne komercinis, bet viešas ir aš bei kiti mūsų klubo nariai geriau surengsime vienu konkursu daugiau, negu mokėsime 200 - 500 lt baudą už vogto produkto demonstravimą.Paieška

Statistika

Lankėsi per 10 min
  • visi ilsisi
Svečiuojasi: 1 lankytojas

Scale Model


Šalys!