2009 m. KLAIPĖDOS REGIONO ATVIRO STENDINIŲ MODELIŲ KONKURSO NUOSTATAI

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Konkurso tikslas – populiarinti visas stendinio modeliavimo šakas Respublikos gyventojų tarpe, išsiaiškinti geriausius modeliuotojus suaugusių modeliuotojų ir jaunimo tarpe.

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Konkursas vyks 2009 metų rugpjūčio 7 - 24 dienomis Klaipėdoje Prano Domšaičio galerijoje. Adresas – Liepų gatvė 33. Pats konkursas vyks Rugpjūčio 7 – 9 dienomis, tačiau Lietuvos modeliuotojų galerijos savininkai prašo po konkurso palikti modelius iki rugpjūčio 24 dienos parodai.

VADOVAVIMAS
Konkursui vadovauja Klaipėdos regiono modeliuotojų klubas „Mikropasaulis“. Vyriausias teisėjas – Pranas Sungaila. Darbus vertins vertinimo kolegija iš 5 asmenų. Vertinimas bus vykdomas pagal lenkų modeliuotojų naudojamas „Stendinių modelių skirstymo ir vertinimo taisykles“.

DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti visi norintys Lietuvos Respublikos ir užsienio stendiniai modeliuotojai.

MODELIŲ KLASIFIKACIJA
Modeliai bus skirstomi į šias kategorijas ir amžiaus grupes :
KARTONINIAI MODELIAI:
KT - 1 – kartoniniai automobiliai, jaunimas iki 19 m.
KT - 2 – kartoniniai automobiliai, dalyviai virš 19 m.
KA – 1 – kartoniniai lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, jaunimas iki 19 m.
KA – 2 – kartoniniai lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, dalyviai virš 19 m.
KK - 1 – kartoniniai karinės technikos modeliai, jaunimas iki 19 m.
KK – 2 – kartoniniai karinės technikos modeliai, dalyviai virš 19 m.
KL – 1 – kartoniniai laivų modeliai, jaunimas iki 19 m.
KL – 2 – kartoniniai laivų modeliai, dalyviai virš 19 m.
KB – 1 – kartoniniai burlaivių modeliai, jaunimas iki 19 m.
KB – 2 – kartoniniai burlaivių modeliai, dalyviai virš 19 m.
KP – 1 – kartoniniai pastatų modeliai, jaunimas iki 19 m.
KP – 2 – kartoniniai pastatų modeliai, dalyviai virš 19 m.
KX – 1 – kiti kartoniniai modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, jaunimas iki 19 m.
KX – 2 – kiti kartoniniai modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, dalyviai virš 19 m.
KS – savi projektai.

PLASTMASINIAI MODELIAI:
PT - 1 – plastmasiniai automobiliai, jaunimas iki 19 m.
PT - 2 – plastmasiniai automobiliai, dalyviai virš 19 m.
PA – 1 – plastmasiniai lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, jaunimas iki 19 m.
PA – 2 – plastmasiniai lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, dalyviai virš 19 m.
PK – 1 – plastmasiniai karinės technikos modeliai, jaunimas iki 19 m.
PK – 2 – plastmasiniai karinės technikos modeliai, dalyviai virš 19 m.
PL – 1 – plastmasiniai laivų modeliai, jaunimas iki 19 m.
PL – 2 – plastmasiniai laivų modeliai, dalyviai virš 19 m.
PX – 1 – kiti plastmasiniai modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, jaunimas iki 19 m.
PX – 2 – kiti plastmasiniai modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, dalyviai virš 19 m.

„NULINIAI“ MODELIAI:
OA – 1 – „nuliniai“ lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, jaunimas iki 19 m.
OA – 2 – „nuliniai“ lėktuvų ir sraigtasparnių modeliai, dalyviai virš 19 m.
OK – 1 – „nuliniai“ automobilių ir karinės technikos modeliai, jaunimas iki 19 m.
OK – 2 – „nuliniai“ automobilių ir karinės technikos modeliai, dalyviai virš 19 m.
OL – 1 – „nuliniai“ laivų modeliai, neskirstant į amžiaus grupes.
OB - 1 - "nuliniai" burlaivių modeliai, neskirstant į amžiaus grupes.
OX – 1 – kiti „nuliniai“ modeliai, nenumatyti ankstesnėse kategorijose, neskirstant į amžiaus grupes

DIORAMOS:
DD – dioramos.

Konkursas atskiroje modelių klasėje įvyks tada, jei joje susirinks ne mažiau, kaip 5 bent dviejų modeliuotojų modeliai. Nesusirinkus reikiamam modelių ar modeliuotojų skaičiui, klasėje ir amžiaus grupėje bus nustatomas tik nugalėtojas. Jei modelių bus mažiau, negu 3, konkursas toje klasėje ir amžiaus grupėje bus laikomas neįvykusiu. Organizatoriai pasilieka teisę išskirti naujas, nenumatytas šiuose nuostatuose kategorijas, jei susidarys reikiamas modelių ir modeliuotojų skaičius naujai klasei suformuoti. Vienas dalyvis gali pristatyti vienoje klasėje neribotą skaičių modelių, tačiau į konkursinę programą įtraukiami tik 3 geriausi jo nuožiūra modeliai kiekvienoje klasėje. Kiti dalyvauja nekonkursinėje parodoje. Vienas dalyvis vienoje klasėje gali užimti tik dvi prizines vietas. Klasėse ir amžiaus grupėse, kuriose bus daugiau, kaip 7 modeliai, jų nugalėtojai (1 vieta) kitų metų konkurse to paties modelio nebegalės išstatyti konkursinėje programoje. Jaunimo klasėse dalyvaujantys modeliuotojai gali pareikšti norą dalyvauti konkurse kartu su suaugusiais, jei toje klasėje jų kategorijoje nesusirenka konkursinis dalyvių ir modelių skaičius.

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Kiekvienoje kategorijoje ir amžiaus grupėje nugalės daugiausiai taškų surinkęs dalyvis. Mažiau taškų surinkę dalyviai pasidalins žemesnes vietas.

APDOVANOJIMAS
1 – 3 vietas užėmę dalyviai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais bei atminimo prizais. Taip pat specialiu prizu bus apdovanotas ir „žiūrovų simpatijų“ prizą laimėjęs dalyvis. Organizatoriai pasilieka teisę įsteigti paskatinamuosius ir specialius prizus. Prizus gali įsteigti ir rėmėjai.

PROTESTAI
Vertinimo kolegijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
Norėdami susidaryti išankstinį būsimų dalyvių ir modelių vaizdą, prašome šiuo elektroninio pašto adresu [email protected] atsiųsti trumpus duomenis apie save ir modelį: Vardas, pavardė, amžius, modelio pavadinimas, mastelis, leidinys/gamintojas, papildytas ar iš originalo, ar sutinkate palikti modelį parodai.

Klaipėdos regiono modeliuotojų klubas „Mikropasaulis“


Paieška

Statistika

Lankėsi per 10 min
  • visi ilsisi
Svečiuojasi: 7 lankytojai(-jų)

Scale Model


Šalys!