KONKURSO TIKSLAS

Populiarinti stendinį modeliavimą jaunimo ir suaugusiųjų tarpe.

PASIŪLYMAI RĖMĖJAMS

1. Konkurso rėmėjas – tai organizacija, privatus asmuo, kurie prisideda prie konkurso suteikdami patalpas, įsteigdami prizus;
2. Konkurso rėmėjams-organizacijoms, įsteigusiems prizus konkurso dalyviams, bus sudaryta galimybė:
2.1. Renginio metu, sutartomis sąlygomis, prekiauti kartoniniais arba plastikiniais modeliais;
2.2. Rėmėjas privalo turėti leidimą prekybai. Konkurso organizatoriai neprisiima teisinės atsakomybės už pardavėjo padarytus prekybos taisyklių ir įstatymų, susijusių su prekyba pažeidimus;
2.3. Konkurso metu iškabinti reklaminį rėmėjo plakatą su jo organizacijos logotipu;
2.4. Konkurso organizatoriai, rėmėjui neprieštaraujant, rėmėjo organizacijos logotipą įdedą į paties konkurso reklaminį skelbimą;
2.5. Rėmėjas, sutartomis sąlygomis, gali būti reklamuojamas interneto svetainėje http://www.modeliuok.lt;
3. Privačių rėmėjų vardai, jiems pageidaujant, bus paskelbti privačių rėmėjų sąraše, konkurse.

TAISYKLĖS

1. Konkursas yra atviras ir jame gali dalyvauti visi norintys Lietuvos ir užsienio šalių modeliuotojai;
2. Konkursas yra nemokamas;
3. Modeliuotojai norintys dalyvauti konkurse turi užsiregistruoti iki 2009 m. sausio 10 d. elektroniniu paštu [email protected] ir pateikti tokius duomenis:
3.1. Vardas ir pavardė;
3.2. Amžius;
3.3. Modelių pavadinimai, gamintojai ir masteliai;
4. Pateikiant konkursui kartoninį modelį, kuris yra padarytas iš tam tikro leidėjo žurnalo, pvz. „Modelik“, reikia pateikti originalaus žurnalo viršelį;
5. Organizatoriai neatsako už konkurso dalyvių padarytus LR įstatymų pažeidimus. Įtarus tokį faktą, dalyviui gali būti uždrausta dalyvauti konkurse;
6. Modeliai Vilniaus regiono stendinių modelių konkurse užėmę prizines vietas, kitais metais nebegali dalyvauti Vilniaus regiono konkurse, tačiau gali būti išstatyti parodai;
7. Konkurse negali dalyvauti „Die Cast“ stendiniai modeliai;
8. Modeliuotojai, nenorintys dalyvauti konkurse, gali išstatyti savo modelius parodoje;
9. Modeliuotojai bus skirstomi į dvi amžiaus grupes:
9.1. Jaunimas iki 18 metų;
9.2. Suaugę virš 18 metų;
10. Jeigu į vieną kategoriją patenka tik 3 modeliai, tai yra skiriama tik viena prizinė vieta. Jeigu į kategoriją patenka mažiau negu 3 modeliai, tai dalyvis yra skatinamas organizatorių numatyta tvarka;
11. Organizatoriai turi teisę įsteigti papildomas modelių kategorijas;
12. Vienoje kategorijoje vienas dalyvis gali užimti ne daugiau dviejų prizinių vietų;
13. Konkurso organizatoriai turi teisę keisti taisykles. Informacija apie taisyklių pakeitimus turi būti paskelbta likus ne mažiau kaip 30 dienų iki konkurso atidarymo.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

Modelius vertins ir prizines vietas paskirs teisėjų komisija, kuri bus sudaryta iš 5 skirtinguose Lietuvos regionuose gyvenančių teisėjų.

Teisėjus kvies konkurso organizatoriai. Teisėjus pasiūlyti gali ir modelizmas.com forumo dalyviai.

Modeliai bus vertinami taip vadinamu „patinka-nepatinka“ principu. Kiekvienas teisėjas skirs modeliui balus. Didžiausias ir mažiausias balai bus išbraukiami, o iš likusių trijų vedamas vidurkis, kuris ir bus konkursinis balas. Teisėjas negalės vertinti savo modelių, jo vertinimas bus automatiškai išbraukiamas, kaip mažiausias ir jo modelis toliau bus vertinamas pagal bendras taisykles , kurios yra pateikiamos atskirame priede.

Dalyviai užėmę prizines vietas bus apdovanoti atitinkamais pažymėjimais ir prizais.

KATEGORIJOS

Kartoniniai modeliai.

KT 1 – kartoninė civilinė ratinė ir vikšrinė technika jaunimas iki 18 metų;
KT 2 – kartoniniė civilinė ratinė ir vikšrinė technika suaugę virš 18 metų;
KA 1 – kartoniniai lėktuvai ir sraigtasparniai jaunimas iki 18 metų;
KA 2 – kartoniniai lėktuvai ir sraigtasparniai suaugę virš 18 metų;
KK 1 – kartoninė karinė ratinė ir vikšrinė technika jaunimas iki 18 metų;
KK 2 – kartoninė karinė ratinė ir vikšrinė technika suaugę virš 18 metų;
KL 1 – kartoniniai laivai jaunimas iki 18 metų;
KL 2 – kartoniniai laivai suaugę virš 18 metų;
KB 1 – kartoniniai burlaiviai jaunimas iki 18 metų;
KB 2 – kartoniniai burlaiviai suaugę virš 18 metų;
KP 1 – kartoniniai pastatai jaunimas iki 18 metų;
KP 2 – kartoniniai pastatai suaugę virš 18 metų;
KS 1 – kartoniniai kosminiai laivai, palydovai, stotys jaunimas iki 18 metų;
KS 2 – kartoniniai kosminiai laivai, palydovai, stotys suaugę virš 18 metų;
KF 1 – kartoniniai fantastiniai objektai ir robotai jaunimas iki 18 metų;
KF 2 – kartoniniai fantastiniai objektai ir robotai suaugę virš 18 metų;
KD 1 – kartoninės dioramos jaunimas iki 18 metų;
KD 2 – kartoninės dioramos suaugę virš 18 metų;
KX 1 – kartoniniai modeliai netinkantys į jokią kitą išvardintą kategoriją jaunimas iki 18 metų;
KX 2 - kartoniniai modeliai netinkantys į jokią kitą išvardintą kategoriją suaugę virš 18 metų.

Nuliniai modeliai.

OL 1 – laivai jaunimas iki 18 metų;
OL 2 – laivai suaugę virš 18 metų;
OB 1 – burlaiviai jaunimas iki 18 metų;
OB 2 – burlaiviai suaugę virš 18 metų;
OX 1 - modeliai netinkantys į jokią kitą išvardintą kategoriją jaunimas iki 18 metų;
OX 2 - modeliai netinkantys į jokią kitą išvardintą kategoriją suaugę virš 18 metų;

Plastikiniai modeliai: suaugę.

PK 1 – 1/72 ir mažesnio mastelio plastikinė ratinė ir vikšrinė karinė technika;
PK 2 – Didesnio negu 1/72 mastelio plastikinė ratinė ir vikšrinė karinė technika;
PT 3 – plastikiniai automobiliai ir motociklai ir kita civilinė technika, kurių mastelis didesnis negu 1/24;
PA 1 – plastikiniai lėktuvai ir sraigtasparniai, kurių mastelis mažesnis negu 1/72;
PA 2 – 1/72 mastelio plastikiniai lėktuvai ir sraigtasparniai;
PA 3 – plastikiniai lėktuvai ir sraigtasparniai, kurių mastelis didesnis negu 1/72;
PK 1 – 1/72 ir mažesnio mastelio plastikinė ratinė ir vikšrinė karinė technika;
PK 2 – 1/35 ir didesnio mastelio plastikinė ratinė ir vikšrinė karinė technika;
PL 1 – plastikiniai laivai ir burlaiviai;
PS 1 – plastikiniai kosminiai laivai, palydovai, stotys;
PF 1 – fantastiniai objektai ir robotai;
PT 1 – figūrėlės iki 54 mm;
PT 2 – figūrėlės didesnės negu 54 mm;
PD 1 – dioramos;
PX 1 – plastikiniai modeliai netinkantys į jokią kitą išvardintą kategoriją.

Plastikiniai modeliai: jaunimas.

PT – visi plastikiniai automobiliai ir motociklai ir kita civilinė technika;
PA – visi plastikiniai lėktuvai ir sraigtasparniai;
PL – visi plastikiniai laivai;
PK – visa plastikinė karinė ratinė ir vikšrinė technika;
PS – plastikiniai kosminiai aparatai, palydovai, stotys;
PF – plastikiniai fantastiniai objektai ir robotai;
PT – visos figūrėlės;
PD – dioramos;
PX – plastikiniai modeliai netinkantys į jokią kitą išvardintą kategoriją.

Specialūs prizai:

Geriausias parodos modelis išrinktas žiūrovų;
Geriausias parodos kartoninis modelis išrinktas teisėjų;
Geriausias parodos plastikinis modelis išrinktas teisėjų;
Prizas jauniausiam konkurso dalyviui;
Prizas moteriai modeliuotojai;
Revell Grand Prix;
Wak Grand Prix;


Paieška

Statistika

Lankėsi per 10 min
  • visi ilsisi
Svečiuojasi: 1 lankytojas

Scale Model


Šalys!